Aktualności

BAKCYL

Uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wzięli udział w realizacji projektu „Bakcyl”. Projekt BAKCYL przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów szkół gimnazjalnych. Pani Anna Zawadka , zastępca dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Sztumie  jest wolontariuszką Warszawskiego Instytutu Bankowości i przeprowadziła w naszej  szkole lekcje pt:” Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, ”Finanse na całe życie”.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

- poznali podstawowe zasady  prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych,

-zrozumieli znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę,

-dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych,

- poznali podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych,

-poznali  dostępność różnych produktów finansowych, które mogą pomóc zrealizować  cele życiowe i plany na różnych etapach życia;

-dowiedzieli się dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie.

Projekt” Bakcyl „ kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.