Aktualności

Kolędowanie z +

20 grudnia2016 r. W ramach projektu Bezpieczna + grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  w Sztumie zaprezentowała świąteczny program artystyczny dla dzieci ze SOSW w Barcicach.

Działania projektowe to przede wszystkim przedsięwzięcia promujące aktywność uczniów, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. To także aspekt wychowawczy,  rozwijający umiejętności komunikacyjne, kształtujący więzi interpersonalne między uczniami; włączający uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne. To także przedsięwzięcia antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami oraz integrujące z lokalnym środowiskiem.
 Zespół muzyczny wraz z chórkiem pod kierunkiem p. Rafała Zdziennickiego zagrał i zaśpiewał bardzo znane, ale i mniej  popularne kolędy  i piosenki świąteczne, a grupka kolędnicza pod opieką p.A.Winkiel odegrała jasełka.
 Uczniowie i podopieczni tej placówki mieli okazję poznać artystyczne dokonania niewiele starszych od siebie kolegów, zaś gimnazjaliści po raz kolejny przekonali się, że sztuka może dać radość każdemu, nieistotne są wówczas żadne ograniczenia ludzkiej kondycji.