Aktualności

Eurokariera

 

W dniu 12 stycznia dla  uczestników Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz uczniów  klas IIA, IIIA ,IIIB i IIID odbyły się lekcje z zakresu Eurokariery. Zajęcia zostały zorganizowane przez  Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct”  z Dzierzgonia.

Euroszanse, Eurostudia, Europraca, Eurowolontariat i Europrzedsiębiorczość to tematy, które zostały poruszane na zajęciach. Konsultant Europe Direct p.Małgorzata Jasiewicz-Parafjanowicz  przedstawiłą informacje na temat  wolontariatu europejskiego , studiowania za granicą i jak zdobyć fundusze na swoje pomysły i lokalne inicjatywy . Ponadto nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z  CV europass oraz dowiedzieć się  jak można aktywnie wykorzystywać programy europejskie i jakie są możliwości rozwoju w różnych krajach członkowskich.