Aktualności

NASZA GÓRA GROSZA

Celem akcji na który zbierane były te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Nasza młodzież zebrała z tych groszy 165,79 zł. Wszystkim którzy usypali tę górkę dziękujemy.