Aktualności

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wzięli udział w spotkaniu z panią Joanna Dzikowska, która jest doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie. Pani Joanna przekazała wiele cennych informacji na temat funkcjonowania Urzędów Pracy a w szczególności czym jest pośrednictwo pracy,  w aktywnym poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie dla osób szkolących się i przedsiębiorców. Ponadto Pani Dzikowska omówiła lokalny rynek pracy i możliwości rozwoju przedsiębiorców na naszym terenie.