Aktualności

Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Gimnazjum Nr 1 i Powiatowa Komenda Policji w Sztumie byli organizatorami Dnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Impreza odbyła się w naszym gimnazjum w dniu 6 kwietnia. Uczniowie obejrzeli prezentację z obszernym komentarzem o dopalaczach i ich szkodliwości oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Powiatową Komendę Policji. Tematyka warsztatów dla klas I dotyczyła uzależnień, klasy II omawiały skutki fizyczne, psychiczne i społeczne uzależnień w obecności psychologa a klasy III dyskutowały nad alternatywnymi sposobami spędzania czasu wolnego. Grupy Teatralna „Uśnickie Anioły” - podopieczni Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Uśnicach oraz „Iuvenis” z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zaprezentowali krótkie spektakle o uzależnieniach. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali zdrową żywność. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciu i zapraszamy do dalszej współpracy.