Aktualności

Prezentacja formacji - Służba więzienna

W dniu 07.04 odbyło się spotkanie z panią kapitan Marczuk-Kłosińską. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z działalnością i zadaniami Służby Więziennej, charakterem ,specyfiką pracy funkcjonariusza oraz z zajęciami więźniów w czasie pobytu w zakładzie karnym. Pani Kapitan opowiedziała jak wygląda dzień więźnia, jakie mają prace odpłatne i nieodpłatne, którzy więźniowie mogą uczestniczyć w pracach poza zakładem i na jakiej zasadzie odbywa się wyznaczenie osób do poszczególnych prac, jak wygląda nadzór nad więźniami oraz jak wyglądają odwiedziny więźniów. Pani kapitan zaprezentowała również miejsca pracy służb oraz zadania zawodowe strażników więziennych pracujących w dziale ochrony zakładów karnych. Dodatkowo przedstawiono obowiązki osób pracujących w dziale penitencjarnym odpowiadającym za działania resocjalizacyjne w tych jednostkach ,kształcenie funkcjonariuszy oraz możliwości awansu zawodowego, a także predyspozycji niezbędnych do pracy z osobami pozbawionymi wolności.