Aktualności

Sukcesy naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych

W roku szkolnym 2016/17 aż jedenaścioro uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie osiągnęło sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Sześcioro uzyskało zaszczytny tytuł laureata, który zwalnia z części egzaminu gimnazjalnego i jest przepustką do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej na terenie naszego województwa. Sukcesy młodzieży  pozwoliły znaleźć się sztumskiemu gimnazjum wśród najlepszych szkół w województwie w rankingu konkursowym.

12 kwietnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej uczniowie odebrali z rąk kurator pani Moniki Kończyk dyplomy laureatów.