Aktualności

ZRYW WOLNYCH SERC

Od kilku lat aktywnie włączamy się w ogólnopolską akcję PaT . Jest to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

PaT inspiruje i wspiera środowiska młodych do brania sprawy w swoje ręce poprzez profilaktykę rówieśniczą.
1 czerwca tradycyjnie społeczność naszego gimnazjum zebrała się, by uczestniczyć w „Zrywie Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą. Przez 60 sekund wybijaliśmy wspólnie rytm naszych serc. Wysłuchaliśmy również hymnu PaT.
Rada Rodziców ufundowała słodką niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a grupa gimnazjalistów towarzyszyła przedszkolakom w otwarciu placu zabaw dla trzylatków.