Aktualności

Sukcesy matematyczne 2016/2017

Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku szkolnego nie jest absolutnie okazją do zwolnienia tempa pracy, co udowadniają uczniowie naszej szkoły, uczestnicząc w konkursach matematycznych. W każdym miesiącu głodni matematycznego sukcesu pokazują, że nie straszna im rywalizacja. I z każdego konkursu wracają z tarczą – oczywiście z tytułem laureata konkursu lub też zdobywając wyróżnienie.

1.Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” odbył się 17 marca 2017r., jednak wyniki zostały ogłoszone w maju. Jest to konkurs o wysokim stopniu trudności, zadania, które rozwiązują uczestnicy w różnych krajach są dla wszystkich jednakowe. Dlatego tym większy sukces naszych uczniów, którzy w międzynarodowej klasyfikacji otrzymali wyróżnienie. Gratulacje należą się Nikoli Kuczkowskiej, uczennicy kl. I i Joannie Jesionkowskiej, uczennicy kl. II. Na uwagę zasługuje fakt, iż dziewczęta uzyskały wysokie wyniki w województwie - Nikola zajęła VII miejsce w województwie w swojej kategorii konkursowej (Kadet – kl. I), a Joanna  XV miejsce w kategorii Kadet – kl. II.

2.Kolejną okazję mieli w sobotę, 22 kwietnia 2017r. W tym dniu w Czerninie odbył się po raz kolejny  Powiatowy Konkurs Matematyczny, w którym udział wzięli uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych naszego powiatu (po 4 uczniów z każdej szkoły). Głównym celem konkursu jest popularyzowanie matematyki śród uczniów, rozwijanie ich uzdolnień, zainteresowań matematycznych oraz pobudzanie do twórczego myślenia. Głównym zadaniem natomiast jest stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych. Również tutaj uczniowie klasy III naszego gimnazjum odnieśli sukces (I miejsce „oddaliśmy” tylko jednym małym punktem...)
Oskar Stachowski, zajął II – miejsce, Michał Zdziennicki – IIImiejsce,
Kacper Grudniewski – IV miejsce, oraz Katarzyna Żyła – V miejsce.


3.8 marca 2017r. 20 osobowa grupa uczniów wzięła udział w szkolnym etapie KONKURSU RACHMISTRZÓW, którego organizatorem od wielu lat jest Bank Spółdzielczy w Sztumie. Konkurs skierowany był do uczniów I klas gimnazjum. Jego celem było zainteresowanie młodzieży bankowością, rachunkowością oraz przygotowanie do zarządzania finansami
w dorosłym życiu. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy z zakresu matematyki, jak i rachunkowości. Po zaciętej rywalizacji okazało się, że w finale naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IA: Nikola Kuczkowska i Zuzanna Omieczyńska.


W dniu 25 kwietnia 2017 r., w Sztumskim Cetrum Kultury odbył się wielki finał „Konkursu Rachmistrzów”. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiły łącznie 24 szkoły gimnazjalne z województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a spośród 345 uczestników eliminacji wyłoniono 47 finalistów. O godzinie 10.00 rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia, w której przedstawiciel organizatora przywitał przybyłych uczniów wraz z ich opiekunami oraz krótko poinformował o przebiegu finału konkursu. Po części oficjalnej rozdane zostały finalistom zestawy zadań z zakresu matematyki oraz wiedzy o produktach Banku Spółdzielczego w Sztumie. Dodatkowe punkty otrzymali uczestnicy posiadający w Banku rachunek ROR Junior. Uczniowie przez ponad godzinę zmagali się z trudnymi zadaniami, po czym udali się na krótką przerwę, gdzie mogli skosztować smakołyków, jakie zostały przygotowane specjalnie na tę okazję. Podczas, gdy komisja składająca się z 6 nauczycieli oraz przedstawiciela Banku sprawdzała rozwiązane zadania, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazowej lekcji opartej na programie edukacyjnym „BAKCYL”, poprowadzonej przez wolontariusza naszego Banku.
Mimo iż Nikola i Zuzia nie znalazły się w gronie ścisłych laureatów konkursu, to gratulujemy osiągniętych wyników i niewątpliwie poszerzenia wiedz z zakresu bankowości.
4.Kolejną okazją do podjęcia zdrowej matematycznej rywalizacji był udział dwóch par uczniów naszej szkoły w interdyscyplinarnym konkursie Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par, który odbył się 06 czerwca 2017r w Czerninie i był skierowany do uczniów gimnazjum całego powiatu. Uczniowie startując w parach: Michal Zdziennicki i Jakub Drohomirecki (kl. III) oraz Oskar Stachowski i Kacper Grudniewski (kl. III) mieli za zadanie rozwiązać zadania i problemy nie tylko matematyczne, ale również chemiczne, bilogczne, geograficzne, fizyczne i logiczne. Rywalizacja połączona z zabawą pozwoliła wyłonić (chociaż nie było łatwo) zwycięskie pary, które tworzyli uczniowie naszej szkoły. Michał i Jakub Zajęli I miejsce, natomiast Oskar I Kacper – II miejsce.5.Ostatni sukces dotyczy konkursu, przeprowadzonego 04 kwietnia 2017r.,którego wyniki zostały ogłoszone w ostatnim dniu maja.
W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI PANDA z Matematyki wśród uczniów naszego gimnazjum sukces odnieśli:

Uczniowie klas I:
Wiktor Wilczewski – laureat I miejsca,  
Kaja Giecewicz – laureatka V miejsca,
Marceli Wiśniewski – laureat V miejsca
Zofia Maczkowska – wyróżnienie
Aleksandra Gutowska – wyróżnienie

Uczniowie klas II:
Joanna Jesionkowska – wyróżnienie
Nikodem Gajda – wyróżnienie

Uczniowie klas III:
Oskar Stachowski – laureat III miejsca,  
Jakub Drohomirecki – wyróżnienie


Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy na zdrową rywalizację i gratulujemy chęci do pracy. W szczególności gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Czekamy na więcej w przyszłym roku!