Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE EDI

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły licznie przystąpili do rywalizacji konkursowej, sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka i język angielski. Konkurs miał formę testu składającego się z 30 poleceń. Zestawy zadań konkursowych dostosowane były do każdego poziomu edukacyjnego (kl. I, kl. II, kl. III) i obejmowały ogólny zakres wiadomości i umiejętności, którymi powinni posługiwać się uczniowie dociekliwi, dbający o własny rozwój i poszerzanie swoich zainteresowań.
Rywalizacja konkursowa pozwoliła sprawdzić się naszym uczniom nie tylko we własnym gronie, ale przede wszystkim na tle uczniów całego kraju. Udział w konkursach przedmiotowych uświadamia bowiem uczniom, jak wiele mogą osiągnąć, jeżeli do wiadomości, które daje szkoła dołączy dociekliwa myśl, własna pomysłowość, a nade wszystko chęci.
Tym bardziej cieszą sukcesy, jakie odnieśli uczniowie.

Chemia

Oskar Stachowski (kl.III) uzyskał tytuł laureata, zajmując I miejsce w ogólnopolskich zmaganiach.

 Fizyka

Jakub Drohomirecki (kl.III) uzyskał tytuł laureata, zajmując I miejsce w ogólnopolskich zmaganiach.

Michał Zdziennicki i Oskar Stachowski (kl.III) uzyskali wyróżnienie.

 Język angielski

Aleksandra Zdziennicka (kl.III) uzyskała tytuł laureata, zajmując V miejsce w ogólnopolskich zmaganiach.

Kamil Szymański, Urszula Obołończyk i Maja Mucha (kl.III) uzyskali wyróżnienie.

 Matematyka

 Wśród uczniów klas I-ych:

 Wiktor Wilczewski uzyskał tytuł laureata, zajmując I miejsce w ogólnopolskich zmaganiach.

Marceli Wiśniewski uzyskał tytuł laureata, zajmując V miejsce.

Kaja Giecewicz uzyskała tytuł laureata, zajmując V miejsce.

 Wyróżnienia zdobyły: Zofia Maczkowska, Aleksandra Gutowska, Weronika Sikorska.

 Wśród uczniów klas II-ych:

 Wyróżnienia zdobyli: Joanna Jesionkowska i Nikodem Gajda.

 Wśród uczniów klas III-ych:

Oskar Stachowski uzyskał tytuł laureata, zajmując III miejsce w ogólnopolskich zmaganiach.

Wyróżnienie uzyskał Jakub Drohomirecki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach konkursowych.