Aktualności

Projekt „Otwarta Firma”

  • Drukuj

      Uczniowie klas trzecich: Barbara Wędrychowska, Weronika Kowalska, Patrycja Ruszkowska, Rafał Onasz, Paulina Kowal, Klaudia Tutlewska, Nikola Lasota i Karolina Rutkowska wzięli udział w projekcie „Otwarta firma”  realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 18-24 listopada 2013 r.

Realizacja projektu polegała na nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorstwem lub instytucją i zorganizowaniu przez nauczyciela  dwugodzinnej wycieczki dla uczniów. W dniu 18.11.2013 młodzież odwiedziła Bank Spółdzielczy w Sztumie i miała okazję zapoznać się z zadaniami banku oraz specyfiką wykonywanych tam zawodów, co umożliwi im planowanie swojej przyszłości zawodowej i związanie jej z miejscem rodzinnym. Uczniowie mieli szansę na weryfikację swoich wyobrażeń o zawodzie- Pracownik Banku oraz na zebranie informacji o rzeczywistych warunkach  wykonywania tego zawodu. Podsumowaniem pobytu będzie wydanie prezentacji multimedialnej, oraz przedstawienie jej na forum wszystkich klas naszej szkoły.