Aktualności

Lekcja przyrody w terenie

W ciepły październikowy dzień, uczniowie klas IV wyruszyli na lekcje w teren na szlak pieszo – rowerowy przy Jeziorze Zajezierskim.

Uczniowie mieli możliwość kształtowania praktycznych umiejętności wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą kompasu i za pomocą znaków przyrody. Zajęcia przeprowadzone w terenie były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi uczniów na składniki pogody, zmiany zachodzące w środowisku naturalnym i obserwowania różnorodnych zjawisk występujących w najbliższym otoczeniu ich miejsca zamieszkania. Dzieci z zainteresowaniem i radością poznawały i rozróżniały napotkane rośliny. Obserwowali też kolory jesieni oraz zmieniający się wygląd drzew i krzewów.