Aktualności

OSZCZĘDZANIE SIĘ OPŁACA

W dniu 16 listopada w klasach pierwszych odbyło się spotkanie z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Sztumie, panią Martą Sałek.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia pieniądza w życiu człowieka. W trakcie zajęć omówiono znaczenie, funkcje i wygląd pieniądza – banknotów i monet polskich. Uczniowie dowiedzieli się, że pieniądze nie zawsze miały charakter papierowych banknotów, dawniej rolę środka płatniczego pełniły: zboże, bydło, tytoń, pieprz, kamienie, muszelki, jedwab. Dzieci miały okazję obejrzeć prezentację, które przybliżyła im w atrakcyjnej formie wiedzę o finansach. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że oszczędzanie się opłaca!