Aktualności

Doradztwo szkolne i zawodowe

W ramach realizacji programu doradztwa zawodowego rozpoczął się cykl spotkań z przedstawicielami zawodów.  Celem projektu jest przybliżenie młodzieży specyfiki pracy w różnych zawodach. W październiku młodzież miała okazję zapoznać się z zawodem –psychologa, zaś w listopadzie gościliśmy w naszej szkole policjantów. Przedstawiciele  zawodów w interesujący sposób prezentowali swoją pracę, jej zalety, wady oraz drogę kształcenia jaką należy przebyć aby móc wykonywać określoną pracę.

W tym roku szkolnym została  również  nawiązana  współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie. Doradca zawodowy MCK pani Ewa Mudław – Kapałka  we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów klas trzecich. Główne  tematy spotkań to:
- grupowe zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego,
-aktualne informacje o możliwościach kształcenia, dokształcania, szkolenia oraz rynku pracy,
-nauka technik autoprezentacji,
-kreowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości,
-mini wykłady na temat poszukiwania pracy przez Internet, zakładania własnej firmy,
-przeprowadzanie indywidualnych badań uzdolnień ,zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
-podawanie informacji o zawodach przyszłości, zawodach nadwyżkowych i deficytowych.