Aktualności

Z WIZYTĄ W STRAŻY

W dniu 7 grudnia uczniowie ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz chętni uczniowie  mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą strażaka, wzbogacanie wiadomości uczniów na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru, budzenie szacunku dla pracy strażaków. Uczniowie dowiedzieli się , że służba strażaka polega na niesieniu pomocy poszkodowanym w różnorodnych wypadkach. W pomoc tę włącza się także ratowanie zwierząt i mienia. Chociaż praca jest bardzo trudna i niebezpieczna to jednak cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród  poszukujących dobrej pracy. Aby zostać strażakiem można ubiegać się o pracę w PSP jednak wcześniej należy wykazać się zdolnością do pełnienia służby (zdolnością fizyczną i psychiczną) a kto chce  studiować w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie musi mieć pozytywny wynik z egzaminu sprawnościowego, z egzaminu teoretycznego z fizyki i chemii oraz zdać sprawdzian z umiejętności pływania. Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka, ale  posiada bardzo wysoki stopień zaufania społeczeństwa.