Aktualności

STYPENDIA DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW

18 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala stypendialna. Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego", który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2016/2017.


W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół i nauczycieli, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.
Nasi uczniowie, obecnie absolwenci gimnazjum otrzymali z rąk Marszałka  również te zaszczytne wyróżnienia. Kacper Grudniewski i Michała Zdziennicki zdobyli stypendia pochodzące ze środków europejskich za szczególne uzdolnienia w dziedzinach: matematycznej, przyrodniczej, informatycznej w kwocie 250 zł miesięcznie.
Ponadto Michał Zdziennicki znalazł się wśród 46 uczniów województwa pomorskiego, którzy byli laureatami i finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i otrzymał stypendium finansowane z budżetu województwa pomorskiego 300 zł/10 mies.