Aktualności

Działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Styczniu

  • Lokalny rynek pracy przedstawiła na zajęciach z przedsiębiorczości pani Monika Chmielewska – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.Pani Chmielewska omówiła zawody nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe naszego powiatu wykorzystując narzędzie- Barometr zawodów , ponadto omówiła lokalny rynek pracy i możliwości rozwoju przedsiębiorców na naszym terenie.
  • Warsztaty nauki pisania biznesplanu przeprowadziła dla naszych uczniów pani  Magdalena Empel - doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Sztumie.
  • Chętni uczniowie przystąpili do Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości(etap szkolny) zorganizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  • W ramach edukacji prozawodowej  pani Marzena Lubowiecka, pielęgniarka naszej szkoły zaprezentowała swój zawód. Uczniowie podczas przedstawionej prezentacji dowiedzieli się jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w tym zawodzie ,poznali historię pielęgniarstwa oraz obowiązki, które pielęgniarki muszą wypełniać.