Aktualności

Działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w kwietniu

 Uczniowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Sztumie na temat „Rynek pracy a postawy przedsiębiorcze”

- Uczniowie zdobyli informacje niezbędne do zaistnienia na rynku pracy, wykształcili umiejętności prezentowania  siebie swoich osiągnięć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pisania listu motywacyjnego, CV. Ponadto poraz drugi uczniowie SZKP wzięli udział w realizacji projektu z ZUS. „Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne. Zadaniem uczestników było wykonanie – w formie filmu, plakatu, komiksu lub animowanej prezentacji Power Point – materiału wyjaśniającego, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.