Aktualności

Działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w maju

Coraz większą popularnością wśród młodzieży cieszą się zawody mundurowe, dlatego też w maju obyła się :

 

1.Prezentacja formacji-Służba Więzienna
Spotkanie z  zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie  ppłk Kazimierzem Rymerem. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z działalnością i zadaniami Służby Więziennej, charakterem ,specyfiką pracy funkcjonariusza oraz z zajęciami więźniów w czasie pobytu w zakładzie karnym. Pan ppłk Rymer opowiedział jak wygląda dzień więźnia, jakie mają prace odpłatne i nieodpłatne, którzy więźniowie mogą uczestniczyć w pracach poza zakładem i na jakiej zasadzie odbywa się wyznaczenie osób do poszczególnych prac, jak wygląda nadzór nad więźniami oraz jak wyglądają odwiedziny więźniów. Pani ppłk Rymer zaprezentował również miejsca pracy służb oraz zadania zawodowe strażników więziennych pracujących w dziale ochrony zakładów karnych. Dodatkowo przedstawiono obowiązki osób pracujących w dziale penitencjarnym odpowiadającym za działania resocjalizacyjne w tych jednostkach, kształcenie funkcjonariuszy oraz możliwości awansu zawodowego, a także predyspozycji niezbędnych do pracy z osobami pozbawionymi wolności.

2.Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z  codzienną  pracą sztumskich  policjantów oraz zapoznanie  z urządzeniami i  wyposażeniem jakim posługują się  funkcjonariusze  będący na służbie. Uczniów oprowadzały panie: asp. sztab. Alicja Lityńska  i  oficer prasowy asp.Karolina Gastoł-Zawicka. Zwiedzanie pomieszczeń służbowych sztumskiej  komendy  policji uczniowie rozpoczęli od stanowiska kierowania, czyli miejsca gdzie pracuje dyżurny  jednostki  i kieruje podległymi  patrolami. Uwadze uczniów również  nie umknęło pomieszczenie dla osób zatrzymanych , które wzbudziło najwięcej emocji. Kolejny etap wycieczki  to zapoznanie się z  tajnikami  pracy policyjnego technika kryminalistyki   oraz pokaz  osobistego  wyposażenia policjanta  i oglądanie policyjnych radiowozów o różnym przeznaczeniu.