BIP

  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sztum w zakładce jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie https://bip.sztum.pl/1731.html